Kwaliteitsregister Paramedici

DTL-proof

HCA-Kwaliteitstoets-2015-2017

VERGOEDING EN TARIEVEN LOGOPEDIE 2015

De kosten voor logopedisch onderzoek en behandeling wordt voor kinderen vergoed vanuit de basisverzekering. U heeft meestal wel een verwijsbrief nodig van uw huisarts, medisch specialist of orthodontist. Als er een specifieke behandeling nodig is, bijvoorbeeld voor preverbale logopedie, stotteren of voor een behandeling aan huis, dan moet dit worden vermeld op de verwijzing.

Voor volwassenen wordt logopedie ook vergoed, maar zal eerst het eigen risico worden aangesproken. Informeert u bij uw zorgverzekeraar naar de vergoeding voor logopedie. De tarievenlijst voor logopedische behandeling vindt u hier.

Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars.


BEHANDELOVEREENKOMST

In de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst) worden bepaalde aspecten van de zorg binnen de individuele relatie tussen de patiënt en de zorgverlener geregeld. De wet gaat uit van een vertrouwensrelatie waarin patiënt en logopedist op basis van gelijkwaardigheid zoveel mogelijk samen overleggen en beslissen. Zo worden er eisen gesteld ten aanzien van informatie, toestemming en inzage. Om aan deze eisen te voldoen hebben wij een behandelovereenkomst opgesteld. Hierin hebben we de afspraken gezet die betrekking hebben op de behandeling en de vergoeding hiervoor. Ook in onze contracten met zorgverzekeraars staat dat het afsluiten van een behandelovereenkomst verplicht is.
Hier vindt u onze behandelovereenkomst.


SIGNALERINGSLIJST LOGOPEDIE VOOR HET BASISONDERWIJS

Hier vindt u een overzicht waarop leerkrachten en/of intern begeleiders kunnen aangeven welke logopedische problemen kinderen hebben. Er is een begeleidende brief voor de huisarts bijgesloten. Ouders kunnen met deze ingevulde lijst en brief naar de huisarts gaan voor een verwijzing naar logopedie.


SIGNALERINGSLIJST LOGOPEDIE VOOR TWEE- TOT VIERJARIGEN (PEUTERS)

Hier vindt een overzicht waarop peuterspeelzaal-leidsters of andere medewerkers kunnen aangeven welke logopedische problemen kinderen kunnen hebben. Er is een begeleidende brief voor de huisarts bijgesloten. Ouders kunnen met deze ingevulde lijst en brief naar de huisarts gaan voor een verwijzing naar logopedie.


NIEUWSBRIEVEN EN FOLDERS

In de toekomst zal Logopediepraktijk Afrikaanderwijk-Katendrecht regelmatig een digitale nieuwsbrief verspreiden. De nieuwsbrieven vindt u hier.

Ook zijn er plannen voor het ontwikkelen van een aantal folders om u te informeren over veel voorkomende logopedische problemen. Deze folders vindt u hier.


KLACHTEN OVER UW LOGOPEDIST

Het kan gebeuren dat u een klacht heeft over uw logopedist of over de logopedische behandeling. Met klachten kunt u het best eerst naar uw logopedist gaan. Onze praktijk is aangesloten bij het college van Toezicht op de naleving van de beroepscode voor logopedisten (het College) en de landelijke Klachtencommissie Logopedie in de Eerste lijn (de klachtencommissie). De uitgebreide klachtenregeling staat in de folder: "Wat kunt u doen bij klachten over uw logopedist".
Hoe de klacht verder wordt behandeld vindt u hier.


 
Inloggen

(c) Logopediepraktijk Afrikaanderwijk-Katendrecht - voor kinderen en volwassenen
Telefoon: 010-4231320 of 010-3072005 - Website: www.logo-ak.nl